Javne nabavke


77R19 Pripremni radovi na lokacijama i postavljanje kontejnera za potrebe instalacije NDB uređaja u Srbiji i Crnoj Gori

​77/R/19 Pripremni radovi na lokacijama i postavljanje kontejnera za potrebe instalacije NDB uređaja u Srbiji i Crnoj Gori

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

 • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 preuzmite

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Partija 1 preuzmite

 • Odluka o obustavi postupka Partija 1 preuzmite

 • Obaveštenje 2 o podnetom zahtevu za zaštitu prava Partija 1 preuzmite

 • Odluka o dodeli ugovora Partija 1 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 preuzmite

 • Odluka o izmeni ugovora Partija 2 preuzmite

 • Odluka o izmeni ugovora Partija 1 preuzmite