Javne nabavke


82U19 Usluge održavanja liftova

​82/U/19 Usluge održavanja liftova

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija  preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4 preuzmite