Javne nabavke


90D19 Licence

​90/D/19 Licence

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka preuzmite

  • Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3 preuzmite