Javne nabavke


119U19 Čuvanje radi navigacionih uređaja - radio farova

​119/U/19 Čuvanje radi navigacionih uređaja - radio farova

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka preuzmite

  • Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3 preuzmite