Javne nabavke


132D19 Nadogradnja sistema za kalibražu

​132/D/19 Nadogradnja sistema za kalibražu

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite