Javne nabavke


105D19 Rezervni delovi za navigacione sisteme

​105/D/19 Rezervni delovi za navigacione sisteme

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Izmena 1 Konkursne dokumnetacije preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite

  • Odluka o izmeni ugovora preuzmite