Javne nabavke


118D19 ETP licenca - EUROCONTROL BASIC paketi za osnovnu obuku

​118/D/19 ETP licenca - EUROCONTROL BASIC paketi za osnovnu obuku

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite