Javne nabavke


136U19 Izrada Projektne dokumentacije za izgradnju TK i EE infrastrukture za potrebe povezivanja objekata u zoni Aerodroma

​136/U/19 Izrada Projektne dokumentacije za izgradnju TK i EE infrastrukture za potrebe povezivanja objekata u zoni Aerodroma Nikola Tesla