Javne nabavke


121D19 Rezervni delovi za telekomunikacione sisteme

​121D19 Rezervni delovi za telekomunikacione sisteme

  • Poziv za podnošenje ponude preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4 preuzmite