Javne nabavke


150U18 Izrada telekomunikacionih projekata za potrebe pribavljanja dozvola za korišćenje radio frekvencija

​​Izrada telekomunikacionih projekata za potrebe pribavljanja dozvola za korišćenje radio frekvencija

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Poziv za podnošenje ponude  preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1  preuzmite

 • Konkursna dokumentacija Izmena 1  preuzmite

 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2  preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 preuzmite

 • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 1  preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 2 preuzmite

 • Odluka o izmeni pojedinačnog ugovora 2 iz okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 3 preuzmite