Javne nabavke


161U19 Telco usluge internet, domen hostinga i L3VPN

​161/U/19 Telco usluge internet, domen hostinga i L3VPN

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

 • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje o produženju rok za podnošenje ponuda Partija 2 preuzmite
  Rok za podnošenje ponuda je 15.10.2019. godine do 10:00 časova

 • Obaveštenje 2 o podnetom zahtevu za zaštitu prava preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 preuzmite

 • Izmena 3 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Partija 3 preuzmite
  Rok za podnošenje ponuda je 15.10.2019. godine do 10:00 časova

 • Izmena 4 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda Partija 2 preuzmite
  Rok za podnošenje ponuda je 21.10.2019. godine do 13:00 časova

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 preuzmite

 • Odluka o dodeli ugovora Partija 1 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 preuzmite

 • Izmena 5 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje 3 o produženju roka za podnošenje ponuda Partija 2 preuzmite
  Rok za podnošenje ponuda je 25.10.2019. godine do 10:00 časova

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 preuzmite

 • Odluka o dodeli ugovora Partija 2 i Partija 3 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 preuzmite