Javne nabavke


172U19 Tehnička podrška tokom održavanja elektroenergetskih kablova

​172/U/19 Tehnička podrška tokom održavanja elektroenergetskih kablova

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite