Javne nabavke


144U19 Tehnička podrška u održavanju VHF-UHF radio sistema u postgarantnom roku

​144/U/19 Tehnička podrška u održavanju VHF/UHF radio sistema u postgarantnom roku

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o obustavi postupka preuzmite

  • Obaveštenje o obustavi postupka preuzmite