Javne nabavke


165D19 Nabavka i instalacija video zida i prezentaciona oprema

​165/D/19 Nabavka i instalacija video zida i prezentaciona oprema

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 preuzmite

 • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 preuzmite

 • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

 • Izmena i dopuna odluke o dodeli ugovora za Partiju 2 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 preuzmite