Javne nabavke


150D19 Nabavka nove verzije softverskog alata za konstruisanje procedura instrumentalnog letenja

​150/D/19 Nabavka nove verzije softverskog alata za konstruisanje procedura instrumentalnog letenja

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Odluka o obustavi postupka preuzmite

  • Obaveštenje o obustavi postupka preuzmite