Javne nabavke


149D19 Nabavka hardvera i akvizicionog softvera automatske meteorološke stanice u AKL-CKL Beograd

​149/D/19 Nabavka hardvera i akvizicionog softvera automatske meteorološke stanice u AKL/CKL Beograd

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 preuzmite

 • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 preuzmite

 • Odluka o obustavi postupka preuzmite

 • Obaveštenje o obustavi postupka preuzmite