Javne nabavke


143U19 Usluga podrške i održavanja ATM Fallback FASOS sistema

​143/U/19 Usluga podrške i održavanja ATM Fallback FASOS sistema

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite