Javne nabavke


152D19 Nabavka i instalacija NDB sistema

​152/D/19 Nabavka i instalacija NDB sistema

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 preuzmite

  • Odluka o obustavi postupka preuzmite