Javne nabavke


185U19 Usluge osiguranja, po partijama

​185/U/19 Usluge osiguranja, po partijama

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3 preuzmite