Javne nabavke


160U19 Tehnička podrška u održavanju sistema za detekciju električnog pražnjenja u atmosferi u postgarantnom periodu

​160/U/19 Tehnička podrška u održavanju sistema za detekciju električnog pražnjenja u atmosferi u postgarantnom periodu

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite