Javne nabavke


183U19 Usluga održavanja softvera za javne nabavke i nabavka dodatnih korisničkih licenci

​183/U/19 Usluga održavanja softvera za javne nabavke i nabavka dodatnih korisničkih licenci

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite