Javne nabavke


211U19 Tehnička podrška u održavanju VHF-UHF radio sistema u postgarantnom roku

​211/U/19 Tehnička podrška u održavanju VHF/UHF radio sistema u postgarantnom roku

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite