Javne nabavke


205D19 Rezervni delovi za sistem za detekciju električnih pražnjenja u atmosferi LINET

​205/D/19 Rezervni delovi za sistem za detekciju električnih pražnjenja u atmosferi LINET

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite