Javne nabavke


212D19 Unapređenje softvera za javne nabavke

​212/D/19 Unapređenje softvera za javne nabavke

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite

  • Odluka o izmeni ugovora preuzmite