Javne nabavke


226U19 Usluga izrade tehničke dokumentacije za adaptaciju objekta za smeštaj kandidata na obuci u SAA Vršac

​226/U/19 Usluga izrade tehničke dokumentacije za adaptaciju objekta za smeštaj kandidata na obuci u SAA Vršac