Javne nabavke


233D19 Nabavka nove verzije softverskog alata za konstruisanje procedura instrumentalnog letenja

​233/D/19 Nabavka nove verzije softverskog alata za konstruisanje procedura instrumentalnog letenja

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite