Javne nabavke


2D20 Ulja i maziva za radarske i energetske uređaje

​2/D/20 Ulja i maziva za radarske i energetske uređaje

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite