Javne nabavke


4U20 Izrada tehničke dokumentacije za adaptaciju operativne sale Centra kontrole letenja Beograd

​4/U/20 Izrada tehničke dokumentacije za adaptaciju operativne sale Centra kontrole letenja Beograd

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija  preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Odluka o obustavi postupka preuzmite

  • Obaveštenje o obustavi postupka preuzmite