Javne nabavke


6D20 Kartični sistem kontrole pristupa u objektima SMATSA doo

​6/D/20 Kartični sistem kontrole pristupa u objektima SMATSA doo

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Izmena 1 knkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Odluka o obustavi postupka preuzmite

  • Obaveštenje o obustavi postupka preuzmite