Javne nabavke


8D20 Sistem za dojavu i gašenje požara

8​/D/20 Sistem za dojavu i gašenje požara

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Odluka o obustavi postupka preuzmite

  • Obaveštenje o obustavi postupka preuzmite