Javne nabavke


10U20 Usluga održavanja zelenih površina i pristupnih puteva, po partijama

​10/U/20 Usluga održavanja zelenih površina i pristupnih puteva, po partijama

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija  preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora - obusavi postupka preuzmite

  • Obaveštenje o obustavi postupka  preuzmite