Javne nabavke


22U20 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja na području Srbije

​22/U/20 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja na području Srbije

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite