Javne nabavke


7D20 Računarska i štamparska oprema

​7/D/20 Računarska i štamparska oprema

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija  preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

  • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Izmena 3 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Izmena 4 konkursne dokumentacije preuzmite