Javne nabavke


26D20 Akumulatori za dizel električne agregate i baterije za elektroenergetske uređaje

​26/D/20 Akumulatori za dizel električne agregate i baterije za elektroenergetske uređaje

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija  preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite