Javne nabavke


37D20 Časopisi, stručna literatura i publikacije CEKOS

​37/D/20 Časopisi, stručna literatura i publikacije CEKOS

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite