Javne nabavke


28U20 Osiguranje licenci kontrolora letenja i pilota

​28/U/20 Osiguranje licenci kontrolora letenja i pilota

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava preuzmite

 • Rešenje o usvajanju Zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke preuzmite

 • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

 • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite