Javne nabavke


25D17 Telekomunikacioni kablovi i prateći materijal

​25/D/17 Telekomunikacioni kablovi i prateći materijal

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2 preuzmite

 • Obaveeštenje o zaključenom OS P1 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1 preuzmite

 • Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1 preuzmite

 • Obaveštenje 3 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 2 preuzmite

 • Obaveštenje 4 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1 preuzmite