Javne nabavke


44D17 Pasivna telekomunikaciona oprema i potrošni telekomunikacioni materijal

​44/D/17 Pasivna telekomunikaciona oprema i potrošni telekomunikacioni materijal

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom OS, P2 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1 preuzmite

  • Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1 preuzmite

  • Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1 preuzmite

  • Obaveštenje 3 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 2 preuzmite

  • Obaveštenje 4 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1 preuzmite