Javne nabavke


31U17 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Crne Gore

​31/U/17 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Crne Gore

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

 • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje o obustavi postupka Partija 4 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1 i 2 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 3 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 2  preuzmite

 • Obaveštenje 1 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 3 preuzmite