Javne nabavke


37U17 Usluge zakupa fiksne elektronske komunikacione mreže za potrebe IP konektivnosti

​37/U/17 Usluge zakupa fiksne elektronske komunikacione mreže za potrebe IP konektivnosti

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite