Javne nabavke


54U17 Usluga podrške tokom održavanja EE kablova

​54/U/17 Usluga podrške tokom održavanja EE kablova

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

  • Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma preuzmite