Javne nabavke


115U17 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Srbije

​115/U/17 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Srbije

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

  • Obaveštenje 1 o zaključenim pojedinačnim ugovorima iz okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje 2 o zaključenim pojedinačnim ugovorima iz okvirnog sporazuma preuzmite