Javne nabavke


199U17 Usluge održavanja aktivne mrežne opreme

​199/U/17 Usluge održavanja aktivne mrežne opreme

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 preuzmite

 • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

 • Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje 3 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje 4 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje 5 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje 6 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma preuzmite