Javne nabavke


23D18 Elektroenergetski kablovi i prateći materijal

​23/D/18 Elektroenergetski kablovi i prateći materijal

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite