Javne nabavke


49D18 Akumulatori za dizel električne agregate i baterije za elektroenergetske uređaje

​49/D/18 Akumulatori za dizel električne agregate i baterije za elektroenergetske uređaje

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

  • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine preuzmite

  • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2018. godine preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim narudžbenicama iz Okvirnog sporazuma 1 kvartal 2019 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine preuzmite

  • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine preuzmite

  • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine preuzmite