Javne nabavke


82D18 Kancelarijski materijal

​82/D/18 Kancelarijski materijal

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

 • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 preuzmite

 • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine Partija 1 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine Partija 2 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim narudžbenicama iz Okvirnog sporazuma 1 kvartal 2019 Partija 2 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2019. godine Partija 2 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine Partija 1 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine Partija 2 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine Partija 2 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine Partija 2 preuzmite