Javne nabavke


60D18 Ulja i maziva za radarske i energetske uređaje

​60/D/18 Ulja i maziva za radarske i energetske uređaje

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite