Javne nabavke


138U18 Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMA

​138/U/18 Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo i organizacija učešća na seminarima, kongresima, sajmovima i sl. u zemlji i inostranstvu

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 01 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 02 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 03 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice-obustavi postupka 04 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 05 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 06 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 07 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 08 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 09 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 10 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 11 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 12 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 13 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 14 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 15 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 16 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 17 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 18 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 19 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 20 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 21 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 22 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 23 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 24 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 25 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 26 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 27 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 28 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 29 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2018. godine preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 30 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 31 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 32 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 33 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 34 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 35 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 36 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 37 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 38 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 39 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 40 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 41 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 42 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 43 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 44 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 45 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 46 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 47 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbeniceobustavi postupka 48 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 49 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 50 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 51 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 52 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 53 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 54 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 55 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2019. godine preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 56 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 57 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 58 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 59 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 60 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 61 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 62 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 63 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 64 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 65 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 66 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 67 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 68 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 69 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 70 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2019. godine preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 71 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 72 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 73 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja njarudžbenice 74 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 75 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 76 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 77 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 78 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 79 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 80 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 81 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 82 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 83 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 84 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 85 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 86 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 87 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 88 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 89 preuzmite

 • 138U19 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 90 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 91 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 92 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 93 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 94 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 95 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 96 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 97 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 98 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 99 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 100 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 101 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 102 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 103 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 104 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 105 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 106 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 107 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 108 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 109 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 110 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 111 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 112 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 113 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 114 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 115 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 116 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 117 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 118 preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 119 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine preuzmite