Javne nabavke


116D18 Tuner licenca za Galaxy 5500 UPS i Galaxy 3500 UPS sa pripadajućim obukama

​116/D/18 Tuner licenca za Galaxy 5500 UPS i Galaxy 3500 UPS sa pripadajućim obukama

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

  • Obaveštenje o izdatoj narudžbenici preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma preuzmite