Javne nabavke


221D18 Microsoft licence

​221/D/18 Microsoft licence

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

 • Izmena 3 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 preuzmite

 • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim narudžbenicama iz Okvirnog sporazuma 1 kvartal 2019 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine preuzmite